fbpx

מזנון שיש דגם ניסן

3,690 2,490

אחד אחרון במלאי!
אספקה:

30 יום אספקה.
חלוקת המזנון:
יחידה ימנית מגירה, יחידה האמצעית קלפה פנימית, יחידה שמאלית מגירה.
מידות: 
2 מטר

מידות 200 × 40 cm

אחד אחרון במלאי!
אספקה:

30 יום אספקה.
חלוקת המזנון:
יחידה ימנית מגירה, יחידה האמצעית קלפה פנימית, יחידה שמאלית מגירה.
מידות: 
2 מטר

מידות 200 × 40 cm

מזנון שיש דגם ניסן

3,690 2,490

מוצרים שמתאימים לכם